Conversation Between AudioTransmittedDisease and chochucson

Conversation Between AudioTransmittedDisease and chochucson

1 Visitor Messages

  1. ần nữa quay về Đại Yến Quốc sư lại nhận được một đạo quân báo, tin tức tốt…Kẻ làm cha vô dụng, Thổ Phiên gần như tới tay c̣n không thể nắm chặt, kẻ làm con không chịu thua kém, Yến quân của Cảnh Thái ở Khuyển Nhung đánh một trận đại thắng, đại thắng càng thuận lợi hơn so với dự tính.

    Trận chiến của Nam Cảnh Thảo Nguyên kết thúc rồi, Yến binh đại phá quân địch, lang tốt thương vong thê thảm và tan tác mấy trăm dặm, trận đại chiến này không có hồng thuỷ đại hoả, cũng không có kỵ binh Sa dân, hoàn toàn là Yến binh liều mạng, Yến quân tổn thất cũng không nhỏ, nhưng chiến quả huy hoàng, đủ để an trung tâm tiếng anh thành lập doanh nghiệp tổng đài tư vấn luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1