Listen to my 2 Elektro mixxes i made

http://soundcloud.com/chrisc931/chri...ektro-mix-2011

http://soundcloud.com/chrisc931/chri...elektro-fidget


Comment and follow